Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor este importantă pentru noi

Protejarea confidențialității dvs. atunci când vă prelucrăm datele este un aspect important pentru noi. Dacă accesați site-ul nostru, serverele noastre web vor salva adresa IP a furnizorului dvs. de servicii internet, pagina web de pe care ne vizitați (pagina web care vă trimite către site-ul nostru), paginile noastre web pe care le vizitați și durata vizitei. Aceste informații sunt absolut necesare pentru transmisia tehnică a paginilor web și pentru securizarea modului de operare a serverelor. Procesul nu implică nicio evaluare personalizată a datelor menționate.

Dacă ne transmiteți date printr-un formular de contact, datele respective sunt stocate pe serverele noastre pe parcursul procesului de realizare a copiilor de siguranță a datelor. Utilizăm datele dvs. exclusiv pentru prelucrarea solicitării dvs. Datele dvs. sunt tratate în regim de strictă confidențialitate. Acestea nu sunt transferate către terți.

Operatorul:

Güntner GmbH & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 – 6
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: +49 8141 242-0
Fax: +49 8141 242-155
E-mail: info@guentner.com

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt date care se referă la persoana dvs. Acestea includ numele, adresa și e-mailul dvs. De asemenea, pentru a putea vizita site-ul nostru web nu este necesar să ne divulgați date cu caracter personal. În unele situații, vom avea nevoie de numele și adresa dvs., precum și de informații suplimentare, pentru a vă putea oferi serviciul dorit.

Același lucru se aplică și în cazul în care vă furnizăm, la cerere, documentație informativă sau dacă răspundem la întrebările pe care ni le adresați. Vă vom informa întotdeauna cu privire la astfel de situații. De asemenea, salvăm doar datele pe care ni le-ați transmis automat sau voluntar.

Dacă utilizați unul dintre serviciile noastre, în general, colectăm doar datele necesare pentru a vă putea oferi serviciul respectiv. Este posibil să vă solicităm să ne furnizați informații suplimentare, însă decizia de a face sau nu acest lucru vă aparține. În toate situațiile, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ca să vă putem oferi serviciul nostru sau pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comerciale.

Datele salvate automat

Fișierele de jurnal ale serverelor
Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în fișierele de jurnal ale serverelor, pe care browserul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

  • Data și ora solicitării
  • Denumirea fișierului solicitat
  • Pagina de pe care a fost solicitat fișierul
  • Starea de accesare (fișier transmis, fișier neidentificat etc.)
  • Browserul web și sistemul de operare utilizate
  • Adresa IP completă a PC-ului solicitant
  • Volumul de date transmis

Aceste date nu sunt combinate cu alte surse de date. Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD, în baza interesului nostru legitim de a optimiza stabilitatea și funcționalitatea site-ului nostru web. Din rațiuni de securitate tehnică, în special pentru prevenirea oricăror atacuri îndreptate împotriva serverelor noastre web, datele menționate sunt stocate de noi pentru o perioadă scurtă de timp. Acestea nu ne permit să identificăm în mod direct nicio persoană. În termen de maximum șapte zile, datele sunt anonimizate prin trunchierea adresei IP la nivel de domeniu, astfel încât nu mai este posibilă nicio legătură cu utilizatorul individual. În plus, datele sunt prelucrate în scopuri statistice în format anonimizat. Nu sunt comparate cu alte date și nici nu sunt transferate mai departe unor terți, nici chiar în extras.

Modulele cookie

Dacă vizitați paginile noastre web, este posibil să stocăm informații pe computerul dvs. sub forma modulelor cookie. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt transferate de pe un server web către browserul dvs. și stocate pe unitatea hard a PC-ului dvs. Fără acordul dvs., este stocată doar adresa IP, însă nu și alte date cu caracter personal. Aceste informații, care sunt stocate în modulele cookie, permit recunoașterea dvs. cu următoarea ocazie când vizitați site-ul nostru web, oferindu-vă astfel o experiență de utilizare îmbunătățită. Temeiul juridic pentru utilizarea modulelor cookie este interesul nostru legitim conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Desigur, puteți vizita paginile noastre web și fără a accepta modulele cookie. Dacă preferați să nu vă fie recunoscut computerul la următoarea vizită pe site-ul nostru, puteți refuza utilizarea modulelor cookie, modificând setările din browserul dvs. pe „Respingere module cookie”. Veți găsi detaliile despre procedura pe care trebuie să o urmați în acest sens în manualul de instrucțiuni al browserului dvs. Dacă nu permiteți utilizarea modulelor cookie, aceasta poate avea drept consecință restricționarea anumitor zone ale paginilor noastre web.

Securitate

Am implementat măsuri tehnice și de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal contra pierderii, distrugerii, manipulării sau accesului neautorizat. Toți angajații noștri, dar și prestatorii de servicii pe care îi instruim în acest sens, au obligația de a respecta legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Ori de câte ori colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, acestea vor fi criptate înainte de a fi transmise. Aceasta înseamnă că datele dvs. nu vor putea fi utilizate abuziv de către terți. În acest sens, măsurile noastre de securitate fac obiectul unui proces continuu de îmbunătățire, iar declarațiile noastre privind confidențialitatea sunt actualizate în mod constant. Asigurați-vă că aveți versiunea cea mai recentă.

Drepturile persoanei vizate

Aveți, în orice moment, dreptul de a vă exercita dreptul la informare, rectificare, ștergerea sau restricționarea procesării datelor dvs. stocate, aveți dreptul de a obiecta contra prelucrării și aveți, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor și de a depune o reclamație conform cerințelor relevante din legislația privind protejarea confidențialității datelor cu caracter personal.

Dreptul la informare: Ne puteți solicita informații prin care să confirmăm dacă sau în ce măsură prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul de rectificare: Dacă prelucrăm orice date personale care vă privesc și care sunt incomplete sau inexacte, ne puteți solicita în orice moment să rectificăm sau să completăm datele respective.

Dreptul de ștergere: Dacă modalitatea în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal este contrară legii sau dacă o atare prelucrare interferează în mod disproporțional cu interesele dvs. legitime care trebuie protejate, ne puteți solicita să le ștergem. Rețineți că este posibil ca ștergerea imediată să nu fie posibilă din rațiuni justificate, cum ar fi, de exemplu, în cazul obligațiilor de arhivare reglementate prin lege. Indiferent dacă vă exercitați sau nu dreptul de ștergere, noi vom șterge datele dvs. imediat și integral, cu excepția cazului în care există o obligație legală sau statutară de arhivare care intră în conflict cu dreptul dvs. de șergere.

Dreptul de restricționare a prelucrării: Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dvs. dacă - ne transmiteți o reclamație privind acuratețea datelor și ne acordați o perioadă de timp care să ne permită să verificăm acuratețea datelor; - prelucrarea datelor este contrară legii, dar dvs. refuzați ștergerea acestora și ne solicitați în schimb ca utilizarea lor să fie restricționată, - nu ne mai sunt necesare datele în scopul propus, însă dvs. aveți în continuare nevoie de acestea pentru susținerea sau apărarea drepturilor dvs. în cadrul unor proceduri juridice sau - ați depus o obiecție contra prelucrării datelor dvs.

Dreptul de portabilitate a datelor: Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați într-un format structurat, actualizat și lizibil electronic și să vi se ofere posibilitatea ca acestea să fie transmise de noi unui alt operator de date cu caracter personal, fără întârzieri nefondate, dacă - prelucrăm datele respective în baza consimțământului dvs. revocabil sau pentru îndeplinirea unui contract încheiat între noi și - respectiva prelucrare este realizată prin mijloace automatizate. Dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita să transmitem datele dvs. direct unui alt operator de date cu caracter personal.

Dreptul de a obiecta: Prelucrăm datele dvs. în virtutea unui interes legitim, ceea ce înseamnă că puteți obiecta contra unei astfel de prelucrări a datelor în orice moment. Aceasta se aplică și oricărei profilări realizată în baza acestor prevederi. Apoi, nu vom mai prelucra datele dvs. decât dacă putem furniza dovezi cu privire la motivele obligatorii ale prelucrării, care trebuie protejate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în cadrul unor acțiuni în justiție. Puteți obiecta în orice moment contra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, fără obligația de a furniza o justificare în acest sens.

Dreptul de a vă adresa justiției: În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. personale de către noi reprezintă o încălcare a legislației germane sau europene privind confidențialitatea datelor, vă rugăm să ne contactați pentru clarificarea situației. Desigur, aveți și dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere competentă în cazul dvs., agenția națională respectivă care este responsabilă cu supraveghere prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate în relația cu noi, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal. În caz de dubii, este posibil să vă solicităm informații suplimentare, pentru a confirma identitatea dvs.

Modificările prezentei declarații privind confidențialitatea datelor

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări declarațiilor noastre privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a noilor tipuri de tehnologie. Asigurați-vă că aveți versiunea cea mai recentă. Orice modificări fundamentale ale prezentei declarații privind confidențialitatea datelor vor fi publicate pe site-ul nostru web.

Toate părțile și vizitatorii interesați de site-ul nostru web ne pot contacta cu privire la chestiuni legate de confidențialitatea datelor cu caracter personal, la:

Dl. Christian Volkmer
prin Dl. Wojtek Dragon
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49-941 2986930
Fax: +49-941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de